انور شحات محمد انور

او به يادگيرى و حفظ قرآن اقدام كرد و در خانه قرآن نشأت گرفت و رشد و نمو كرد. تأثير زيادى در تمام كردن حفظ قرآن كريم در حاليكه 8 ساله بود داشت و بواسطه دائى اش استاد حلمى محمد مصطفى بارها به قرآن رجوع مي كرد، وقتى به سن 10 سالگى رسيد دائى اش او را به يكى از روستاهاى مجاور (كفر المقام) برد تا تجويد قرآن را به دست مرحوم استاد سيد احمد فرارحى كه سرپرستى او را مي كرد و رعايت و اهتمام خاصى به او داشت فراگيرد؛ چراكه استعدادى كه او را شايسته مى ساخت تا يكى از مشهورترين قاريان مصر بلكه همه جهان باشد را در خود داشت، استاد انور شحّات خاطرات ايّام كودكى را به ياد مى آورد

img18

تلاوت آیات 95 الی 100 سوره انعام

تلاوت آیات 95 الی 100 سوره انعام توسط انور شحات محمد انور

مشاهده
img18

تلاوت آیات 169 الی 171 سوره آل عمران

تلاوت آیات 169 الی 171 سوره آل عمران توسط انور شحات محمد انور

مشاهده
img18

تلاوت آیات 128 الی 129 از سوره توبه

تلاوت آیات 128 الی 129 از سوره توبه توسط انور شحات محمد انور

مشاهده
img18

تلاوت آیات 23 الی 41 از سوره ابراهیم

تلاوت آیات 23 الی 41 از سوره ابراهیم توسط انور شحات محمد انور

مشاهده
img18

تلاوت آیات 9 الی 13 از سوره حجرات و کوثر

تلاوت آیات 9 الی 13 از سوره حجرات و کوثر توسط انور شحات محمد انور

مشاهده
img18

تلاوت آیات 31 الی 37 از سوره آل عمران و زلزال

تلاوت آیات 31 الی 37 از سوره آل عمران و زلزال توسط انور شحات محمد انور

مشاهده
img18

تلاوت آیات 31 الی 39 از سوره آل عمران

تلاوت آیات 31 الی 39 از سوره آل عمران توسط انور شحات محمد انور

مشاهده
img18

تلاوت آیات 107 الی 110 از سوره کهف و علق 1 الی 5

تلاوت آیات 107 الی 110 از سوره کهف و علق 1 الی 5 توسط انور شحات محمد انور

مشاهده
بیشتر
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000

نظرسنجی