انور شحات محمد انور

او به يادگيرى و حفظ قرآن اقدام كرد و در خانه قرآن نشأت گرفت و رشد و نمو كرد. تأثير زيادى در تمام كردن حفظ قرآن كريم در حاليكه 8 ساله بود داشت و بواسطه دائى اش استاد حلمى محمد مصطفى بارها به قرآن رجوع مي كرد، وقتى به سن 10 سالگى رسيد دائى اش او را به يكى از روستاهاى مجاور (كفر المقام) برد تا تجويد قرآن را به دست مرحوم استاد سيد احمد فرارحى كه سرپرستى او را مي كرد و رعايت و اهتمام خاصى به او داشت فراگيرد؛ چراكه استعدادى كه او را شايسته مى ساخت تا يكى از مشهورترين قاريان مصر بلكه همه جهان باشد را در خود داشت، استاد انور شحّات خاطرات ايّام كودكى را به ياد مى آورد

img18

تلاوت آیات 83 تا 90 سوره انبیاء

تلاوت آیات 83 تا 90 سوره انبیاء توسط انور شحات محمد انور

مشاهده
img18

شحات محمد انور - سوره مبارکه اسرا

10 فروردین 1400

مشاهده
img18

انور شحات انور - سوره مبارکه انسان

28 اسفند 99

مشاهده
img18

تلاوت انور شحات محمد انور - آیاتی از سوره نازعات و فجر

تلاوت آیات 40 تا 46 سوره نازعات و سوره فجر

مشاهده
img18

انور شحات انور - سوره مبارکه انسان

15 دی 99

مشاهده
img18

انور شحات انور - سوره مبارکه آل عمران

21 آبان 99

مشاهده
img18

تلاوت آیات 95 الی 100 سوره انعام

تلاوت آیات 95 الی 100 سوره انعام توسط انور شحات محمد انور

مشاهده
img18

تلاوت آیات 169 الی 171 سوره آل عمران

تلاوت آیات 169 الی 171 سوره آل عمران توسط انور شحات محمد انور

مشاهده
بیشتر
2023-12-01 07:04:45