ابوالعینین شعیشع

ابوالعینین شعیشع در سال 1343هـ.ق در«بیلا» از استان «کفرشیخ» متعلق به مصر علیا به دنیا آمد. او مراحل اولیه قرائات را تحت آموزش برادر بزرگش«احمد شعیشع» فرا گرفت و پس از آن در کنار اساتید فن قرائات به تکمیل این علم پرداخت. او تنها قارى عصر خود است که به روش استاد کل قرائات و نابغه زمان، مرحوم رفعت، به تلاوت مى پردازد. به همین سبب از مشاهیر عصر خود به شمار مى رود و همواره مشتاقان قرآن کریم از قرائت او بهره مى گیرند. استاد شعیشع از استادان و نام آوران بزرگ علم قرائت مى باشد.

img18

تلاوت آیات 79 تا 81 سوره نساء

تلاوت آیات 79 تا 81 سوره نساء توسط ابوالعینین شعیشع

مشاهده
img18

ابوالعینین شعیشع - سوره مبارکه نسا

5 فروردین 1400

مشاهده
img18

ابوالعینین شعیشع - سوره مبارکه حج

15 آبان 99

مشاهده
img18

تلاوت آیاتی از سوره یوسف توسط استاد ابوالعینین شعیشع

در ویدئو زیر تلاوت آیات 99 تا 101 سوره مبارکه یوسف (ع) را توسط استاد ابوالعینین شعیشع مشاهده می کنید.

مشاهده
img18

تلاوت آیاتی از سوره انفطار

تلاوت آیاتی از سوره انفطار توسط ابوالعینین شعیشع

مشاهده
img18

تلاوت سوره های حجر و نحل

تلاوت سوره های حجر و نحل توسط ابوالعینین شعیشع

مشاهده
img18

تلاوت سوره ه ال عمران ایات 36 الی 37

تلاوت سوره ه ال عمران ایات 36 الی 37 توسط ابوالعینین شعیشع

مشاهده
img18

تلاوت سوره ال عمران ایات 35 الی 37

تلاوت سوره ال عمران ایات 35 الی 37 توسط ابوالعینین شعیشع

مشاهده
بیشتر
2023-12-02 19:32:15