محمد احمد شبیب

استاد محمد احمد شبیب که از جمله قاریان صاحب سبک قرائت قرآن بود که در سال ۱۳۱۱ ه.ش در خانواده ای مذهبی در روستای دنریط از توابع دقهلیه کشور مصر دیده به جهان گشود

img18

تلاوت سوره اسرا توسط محمد احمد شبیب

تلاوت سوره اسرا توسط محمد احمد شبیب

مشاهده
img18

محمد احمد شیب - سوره مبارکه طالرق

24 بهمن 99

مشاهده
img18

محمد احمد شبیب - سوره مبارکه مزمل

22 دی 99

مشاهده
img18

محمد احمد شبیب - سوره مبارکه مزمل

23 آبان 99

مشاهده
img18

تلاوت سوره نمل ایات 13 الی 19

تلاوت سوره نمل ایات 13 الی 19 توسط محمد احمد شبیب

مشاهده
img18

تلاوت سوره یوسف ایات 1 الی 12

تلاوت سوره یوسف ایات 1 الی 12 توسط محمد احمد شبیب

مشاهده
img18

تلاوت سوره قیامت ایات 1 الی 14

تلاوت سوره قیامت ایات 1 الی 14 توسط محمد احمد شبیب

مشاهده
img18

تلاوت سوره طه ایات 1 الی 47

تلاوت سوره طه ایات 1 الی 47 توسط محمد احمد شبیب

مشاهده
بیشتر
2024-06-17 02:17:20--- 6/17/2024 2:17:20 AM