محمد حصان

استاد محمد عبدالعزیز حصان در سال ۱۹۲۸ میلادی برابر با ۱۳۰۷ هجری شمسی در یکی از روستاهای استان غربیه به دنیا آمد. در۷سالگی کل قرآن کریم را حفظ کرد؛ چون روشندل بود ذهنی آماده برای حفظ قرآن داشت واز هوش فراوان برخوردار بود. اهالی روستایش نیزاحترام خاصی به او می گذاشتند. در مدت دو سال قرائات هفتگانه را آموخت و متن شاطبیه را حفظ و بر احکام تجوید تسلط کامل پیدا کرد

img18

تلاوت آیات 1 الی 38 از سوره روم

تلاوت آیات 1 الی 38 از سوره روم توسط محمدعبدالعزیز حصان

مشاهده
img18

تلاوت آیاتی از سوره های نباء-نازعات-عبس

تلاوت آیاتی از سوره های نباء-نازعات-عبس توسط محمدعبدالعزیز حصان

مشاهده
img18

تلاوت آیات 133 الی 146 از سوره آل عمران

تلاوت آیات 133 الی 146 از سوره آل عمران توسط محمدعبدالعزیز حصان

مشاهده
img18

تلاوت آیات 1 الی 7 از سوره طارق

تلاوت آیات 1 الی 7 از سوره طارق توسط محمدعبدالعزیز حصان

مشاهده
img18

تلاوت آیات 78 الی 82 از سوره اسرا

تلاوت آیات 78 الی 82 از سوره اسرا توسط محمدعبدالعزیز حصان

مشاهده
img18

تلاوت بخشی از ایات سوره صف

تلاوت بخشی از ایات سوره صف توسط محمد حصان

مشاهده
img18

تلاوت سوره بروج ایات 11 الی 22

تلاوت سوره بروج ایات 11 الی 22 توسط عبدالعزیز حصان

مشاهده
img18

تلاوت سوره نبا

تلاوت سوره نبا توسط محمد عبدالعزیز حصان

مشاهده
بیشتر
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000

نظرسنجی