عبد الفتاح شعشاعی

استاد «عبدالفتاح شعشاعی» در سال 1890 ميلادی در روستای «شعشاع» از توابع منوفيه مصر به دنيا آمد و در سن 10 سالگی تحت تعليم و تربيت پدرش «محمود ابراهيم شعشاعی» موفق به حفظ كل قرآن شد. بدون شك شخصيت دينی و قرآنی استاد شعشاعی متأثر از شخصيت پدرش بود كه در روستا از احترام خاصی برخوردار بود و همه او را به عنوان فردی دين‌دار و صاحب فضيلت می‌شناختند و روی آوردن عبدالفتاح به سمت و سوی تلاوت قرآن كريم نيز متأثر از شخصيت پدرش است

img18

تلاوت آیاتی از دهر-انفطار و کوثر

تلاوت آیاتی از دهر-انفطار و کوثر توسط عبدالفتاح شعشاعی

مشاهده
img18

تلاوت آیاتی از سوره یوسف و بینه

تلاوت آیاتی از سوره یوسف و بینه عبدالفتاح شعشاعی

مشاهده
img18

تلاوت سوره اسرا ایات 1 الی 12

تلاوت سوره اسرا ایات 1 الی 12 توسط عبد الفتاح شعشاعی

مشاهده
img18

تلاوت سوره کهف ایات 107 الی 111 و سوره الرحمن ایات 1 الی 8

تلاوت سوره کهف ایات 107 الی 111 و سوره الرحمن ایات 1 الی 8 توسط عبد الفتاح شعشاعی

مشاهده
img18

تلاوت سوره هود ایات 61 الی 87

تلاوت سوره هود ایات 61 الی 87 توسط عبد الفتاح شعشاعی

مشاهده
img18

تلاوت سوره های طارق-غاشیه و فجر

تلاوت سوره های طارق-غاشیه و فجر توسط عبد الفتاح شعشاعی

مشاهده
img18

تلاوت سوره یوسف ایات 101 الی 111 و سوره های بینه و قریش

تلاوت سوره یوسف ایات 101 الی 111 و سوره های بینه و قریش توسط عبد الفتاح شعشاعی

مشاهده
بیشتر
2023-12-04 17:12:22