صالح اطهری فر

صالح اطهری فر

img18

تلاوت آیات 128 الی 135 از سوره طه

تلاوت آیات 128 الی 135 از سوره طه توسط صالح اطهری فرد

مشاهده
img18

تلاوت آیاتی از سوره بقره

تلاوت آیاتی از سوره بقره توسط صالح اطهری فرد

مشاهده
img18

تلاوت آیات 5 الی 9 از سوره قصص

تلاوت آیات 5 الی 9 از سوره قصص توسط صالح اطهری فرد

مشاهده
img18

تلاوت آیات 1 الی 9 از سوره عنکبوت

تلاوت آیات 1 الی 9 از سوره عنکبوت توسط صالح اطهری فرد

مشاهده
img18

تلاوت آیات 52 الی 68 از سوره شعراء

تلاوت آیات 52 الی 68 از سوره شعراء توسط صالح اطهری فرد

مشاهده
img18

تلاوت آیات 1 الی 14 از سوره اسراء

تلاوت آیات 1 الی 14 از سوره اسراء توسط صالح اطهری فرد

مشاهده
img18

تلاوت آیات 51 الی 62 از سوره مومنون

تلاوت آیات 51 الی 62 از سوره مومنون توسط صالح اطهری فرد

مشاهده
img18

تلاوت آیات 105 الی 112 از سوره انبیاء

تلاوت آیات 105 الی 112 از سوره انبیاء توسط صالح اطهری فرد

مشاهده
بیشتر
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000

نظرسنجی