حدیث روز
حضرت محمد (ص): یک نماز جماعت بهتر از چهل سال نماز فرادا در خانه است

محمدرضا پورزرگری

محمدرضا پورزرگری

آرشیو

img18

تلاوت آیات 62 تا 68 سوره یونس و آیات 27 تا آخر سوره فجر

تلاوت آیات 62 تا 68 سوره یونس و آیات 27 تا آخر سوره فجر توسط محمدرضا پورزرگری در بزرگداشت استاد فقید قرآن کریم حاج ابوالفضل علامی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 1 تا 31 سوره انسان

تلاوت آیات 1 تا 31 سوره انسان توسط محمدرضا پورزرگری در محفل انس با قرآن دانشگاه علوم انتظامی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 75 تا آخر سوره حج ، آیات 1 تا 11 سوره مومنون و سوره عادیات

تلاوت آیات 75 تا آخر سوره حج ، آیات 1 تا 11 سوره مومنون و سوره عادیات توسط محمدرضا پورزرگری

مشاهده
img18

تلاوت آیات 105 تا 111 سوره اسرا و آیات 1 تا 13 کهف

تلاوت آیات 105 تا 111 سوره اسرا و آیات 1 تا 13 کهف توسط محمدرضا پورزرگری در محفل انس با قرآن دانشگاه علوم دریایی نوشهر

مشاهده
img18

تلاوت آیات 105 تا 111 از سوره اسراء و سوره قدر

تلاوت آیات 105 تا 111 از سوره اسراء و سوره قدر توسط محمدرضا پورزرگری

مشاهده
img18

تلاوت آیات ۱۵ الی ۳۵ از سوره فاطر

تلاوت آیات ۱۵ الی ۳۵ از سوره فاطر توسط محمدرضا پورزرگری

مشاهده
img18

تلاوت آیات 129 تا 133 از سوره آل عمران

تلاوت آیات 129 تا 133 از سوره آل عمران توسط محمدرضا پورزرگری

مشاهده
img18

تلاوت آیات 35 الی 38 از سوره نور

تلاوت آیات 35 الی 38 از سوره نور توسط محمدرضا پورزرگری

مشاهده
بیشتر