عبد الصمد الزناتی

استاد سعید عبدالصمد الزناتی یکی از قاریان صاحب سبک وبه قول مصری‌ها صاحب مدرسه (شاید به این تعبیر که وقتی دیگران از شیوه یک قاری پیروی می‌کنند او را صاحب مدرسه گویند) بوده است وقراء مشهوری نیز ازجمله شیخ شحات محمد انور، شیخ احمد شبیب، احمد بسیونی، عبدالفتاح الطاروطی، محمود اسماعیل الشریف، الیثی و... از وی پیروی کرده‌اند

img18

تلاوت سوره فصلت ایات 39 الی 40

تلاوت سوره فصلت ایات 39 الی 40 توسط عبد الصمد الزناتی

مشاهده
بیشتر
2023-12-04 15:55:16