محمد عبدالوهاب طنطاوی

img18

تلاوت سوره ذاریات آیات 47 تا 60

تلاوت سوره ذاریات آیات 47 تا 60 توسط محمد طنطاوی

مشاهده
img18

محمد عبدالوهاب طنطاوی - سوره مبارکه بقره

2 اسفند 99

مشاهده
img18

محمد عبدالوهاب طنطاوی - سوره انسان

6 آبان 99

مشاهده
img18

تلاوت آیات 35 الی 43 از سوره رعد

تلاوت آیات 35 الی 43 از سوره رعد توسط محمد طنطاوی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 1 الی 24 از سوره یونس

تلاوت آیات 1 الی 24 از سوره یونس محمد طنطاوی

مشاهده
img18

تلاوت سوره واقعه ایات 75 الی 96

تلاوت سوره واقعه ایات 75 الی 96 توسط محمد عبدالوهاب طنطاوی

مشاهده
بیشتر
2023-12-04 17:22:31