حدیث روز
حضرت محمد (ص): یک نماز جماعت بهتر از چهل سال نماز فرادا در خانه است

محمد عبدالوهاب طنطاوی

آرشیو

img18

تلاوت سوره ذاریات آیات 47 تا 60

تلاوت سوره ذاریات آیات 47 تا 60 توسط محمد طنطاوی

مشاهده
img18

محمد عبدالوهاب طنطاوی - سوره مبارکه بقره

2 اسفند 99

مشاهده
img18

محمد عبدالوهاب طنطاوی - سوره انسان

6 آبان 99

مشاهده
img18

تلاوت آیات 35 الی 43 از سوره رعد

تلاوت آیات 35 الی 43 از سوره رعد توسط محمد طنطاوی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 1 الی 24 از سوره یونس

تلاوت آیات 1 الی 24 از سوره یونس محمد طنطاوی

مشاهده
img18

تلاوت سوره واقعه ایات 75 الی 96

تلاوت سوره واقعه ایات 75 الی 96 توسط محمد عبدالوهاب طنطاوی

مشاهده
بیشتر