احمد محمد بسیونی

استاد بسيوني در سال 1330 ه.ش. در كشور مصر به دنيا آمد و با كمك پدر از كودكي به آموزش علوم قرآني پرداخت . او در سن ده سالگي حافظ قرآن شد . سرانجام پس از آموزش ابتدايي وارد دانشگاه الازهر شده در دانشكده علوم دين به تحصيل پرداخت و پس از فارغ التحصيل شدن در همان جا به تدريس علوم ديني همت گماشت . استاد بسيوني از همان سن 12 سالگي قرائت و تلاوت قرآن را در مجالس و محافل آغاز كرد .

img18

تلاوت آیات 31 الی 40 از سوره نباء و نازعات

تلاوت آیات 31 الی 40 از سوره نباء و نازعات توسط محمداحمد بسیونی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 133 الی 148 از سوره آل عمران

تلاوت آیات 133 الی 148 از سوره آل عمران توسط محمد احمد بسیونی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 22 الی 28 از سوره مطففین

تلاوت آیات 22 الی 28 از سوره مطففین توسط محمد احمد بسیونی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 120 الی 128 از سوره نحل

تلاوت آیات 120 الی 128 از سوره نحل توسط محمد احمد بسیونی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 1 الی 20 از سوره مزمل

تلاوت آیات 1 الی 20 از سوره مزمل توسط محمد احمد بسیونی

مشاهده
img18

تلاوت آیاتی از سوره احزاب

تلاوت آیاتی از سوره احزاب توسط بسیونی

مشاهده
img18

تلاوت سوره انعام ایات 100 الی 101

تلاوت سوره انعام ایات 100 الی 101 توسط محمد بسیونی

مشاهده
img18

تلاوت سوره ق

تلاوت سوره ق توسط احمد محمد بسیونی

مشاهده
بیشتر
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000

نظرسنجی