حسین فردی

حسین فردی

img18

تلاوت آیات 86 تا 93 سوره نمل

تلاوت آیات 86 تا 93 سوره نمل توسط آقای حسین رستمی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 1 تا 5 سوره تحریم و آیات 1 تا 8 سوره عادیات

تلاوت آیات 1 تا 5 سوره تحریم و آیات 1 تا 8 سوره عادیات توسط حسین فردی در حرم مطهر امام خمینی(ره)

مشاهده
img18

تلاوت آیات 8 تا 14 سوره اسرا، حمد و کوثر

تلاوت آیات 8 تا 14 سوره اسرا ، حمد و کوثر توسط حسین فردی

مشاهده
img18

تلاوت سوره های فجر و بلد

تلاوت سوره های فجر و بلد توسط حسین فردی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 11 الی 22 از سوره بروج

تلاوت آیات 11 الی 22 از سوره بروج توسط حسین فردی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 151 الی 152 از سوره انعام

تلاوت آیات 151 الی 152 از سوره انعام توسط حسین فردی

مشاهده
img18

تلاوت آیاتی از سوره های اسرا-زلزال و عادیات

تلاوت آیاتی از سوره های اسرا-زلزال و عادیات توسط حسین فردی

مشاهده
img18

تلاوت آیاتی سوره یوسف

تلاوت آیاتی سوره یوسف توسط حسین فردی

مشاهده
بیشتر
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000

نظرسنجی