حدیث روز
حضرت محمد (ص): یک نماز جماعت بهتر از چهل سال نماز فرادا در خانه است

حسین فردی

حسین فردی

آرشیو

img18

تلاوت آیات 86 تا 93 سوره نمل

تلاوت آیات 86 تا 93 سوره نمل توسط آقای حسین رستمی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 1 تا 5 سوره تحریم و آیات 1 تا 8 سوره عادیات

تلاوت آیات 1 تا 5 سوره تحریم و آیات 1 تا 8 سوره عادیات توسط حسین فردی در حرم مطهر امام خمینی(ره)

مشاهده
img18

تلاوت آیات 8 تا 14 سوره اسرا، حمد و کوثر

تلاوت آیات 8 تا 14 سوره اسرا ، حمد و کوثر توسط حسین فردی

مشاهده
img18

تلاوت سوره های فجر و بلد

تلاوت سوره های فجر و بلد توسط حسین فردی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 11 الی 22 از سوره بروج

تلاوت آیات 11 الی 22 از سوره بروج توسط حسین فردی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 151 الی 152 از سوره انعام

تلاوت آیات 151 الی 152 از سوره انعام توسط حسین فردی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 107 تا 111 اسرا، آیات 1 تا 5 زلزال و عادیات

تلاوت آیات 107 تا 111 سوره اسرا، آیات 1 تا 5 سوره زلزال وآیات 1 تا 11 سوره عادیات توسط حسین فردی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 1 تا 13 سوره یوسف

تلاوت آیات 1 تا 13 سوره یوسف توسط حسین فردی

مشاهده
بیشتر