جمعه مختار

img18

تلاوت آیات 109 تا 120 سوره مائده توسط استاد جمعه مختار

مشاهده
img18

تلاوت سوره نور ایات 51 الی 60

تلاوت سوره نور ایات 51 الی 60 توسط جمعه مختار

مشاهده
img18

تلاوت سوره مائده ایات 109 الی 120

تلاوت سوره مائده ایات 109 الی 120 توسط جمعه مختار

مشاهده
img18

تلاوت سوره غافر ایات 1 الی 33

تلاوت سوره غافر ایات 1 الی 33 توسط جمعه مختار

مشاهده
img18

تلاوت سوره ال عمران

تلاوت سوره ال عمران توسط جمعه مختار

مشاهده
بیشتر
2023-12-04 16:18:11