حدیث روز
حضرت محمد (ص): یک نماز جماعت بهتر از چهل سال نماز فرادا در خانه است

مسعود سیاح گرجی

آرشیو

img18

تلاوت آیات 154 تا 157 سوره بقره

تلاوت آیات 154 تا 157 سوره بقره توسط مسعود سیاح گرجی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 75 تا آخر سوره واقعه

تلاوت آیات 75 تا آخر سوره واقعه توسط مسعود سیاح گرجی

مشاهده
img18

تلاوت سوره های طارق، زلزال و کوثر

تلاوت سوره های طارق، زلزال و کوثر توسط مسعود سیاح گرجی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 38 تا 45 از سوره احزاب

تلاوت آیات 38 تا 45 از سوره احزاب توسط مسعود سیاح گرجی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 48 الی 58 سوره یس

تلاوت آیات 48 الی 58 سوره یس توسط مسعود گرجی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 55 الی 62 سوره آل عمران

تلاوت آیات 55 الی 62 سوره آل عمران توسط مسعود سیاح گرجی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 18 الی 24 از سوره حشر

تلاوت آیات 18 الی 24 از سوره حشر توسط مسعود سیاح گرجی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 11 الی 35 از سوره معارج

تلاوت آیات 11 الی 35 از سوره معارج توسط مسعود سیاح گرجی

مشاهده
بیشتر