عبد الوارث عبد العزیز امام

img18

تلاوت سوره حج ایات 74 الی 78

تلاوت سوره حج ایات 74 الی 78 توسط عبدالوارث عبدالعزیز امام

مشاهده
img18

تلاوت سوره مومنون ایات 1 الی 19

تلاوت سوره مومنون ایات 1 الی 19 توسط عبدالوارث عبدالعزیز امام

مشاهده
img18

تلاوت سوره غافر ایات 7 الی 13

تلاوت سوره غافر ایات 7 الی 13 عبدالعزیز امام

مشاهده
img18

تلاوت سوره غافر ایات 7 الی 13

تلاوت سوره غافر ایات 7 الی 13 عبدالعزیز امام

مشاهده
بیشتر
2023-12-01 07:07:52