حدیث روز
حضرت محمد (ص): یک نماز جماعت بهتر از چهل سال نماز فرادا در خانه است

مهدی قره شیخ لو

آرشیو

img18

تلاوت آیات 102 تا 107 سوره آل عمران

تلاوت آیات 102 تا 107 سوره آل عمران توسط مهدی قره شیخلو

مشاهده
img18

تلاوت آیات 1 الی 19 از سوره مزمل

تلاوت آیات 1 الی 19 از سوره مزمل توسط مهدی قره شیخ لو

مشاهده
img18

تلاوت آیات 15 الی 23 از سوره ذاریات

تلاوت آیات 15 الی 23 از سوره ذاریات توسط مهدی قره شیخ لو

مشاهده
img18

تلاوت آیات 53 الی 67 از سوره زمر

تلاوت آیات 53 الی 67 از سوره زمر توسط مهدی قره شیخ لو

مشاهده
img18

تلاوت آیات 46 الی 52 از سوره زمر

تلاوت آیات 46 الی 52 از سوره زمر توسط مهدی قره شیخ لو

مشاهده
img18

تلاوت آیات 159 الی 169 از سوره انعام

تلاوت آیات 159 الی 169 از سوره انعام توسط مهدی قره شیخ لو

مشاهده
img18

تلاوت آیات 1 الی 9 از سوره اسراء

تلاوت آیات 1 الی 9 از سوره اسراء توسط مهدی قره شیخلو

مشاهده
img18

تلاوت آیاتی از سوره واقعه

تلاوت آیاتی از سوره واقعه توسط مهدی قره شیخ لو

مشاهده
بیشتر