محمدحسین سعیدیان

img18

تلاوت آیات 57 و 58 سوره یونس و آیات 1 تا 19 مزمل

تلاوت آیات 57 و 58 سوره یونس و آیات 1 تا 19 مزمل توسط محمد حسین سعیدیان

مشاهده
img18

تلاوت آیات 71 تا 76 سوره نسا

تلاوت آیات 71 تا 76 سوره نسا توسط محمد حسین سعیدیان

مشاهده
img18

تلاوت آیات 9 تا 14 سوره اسرا و سوره قدر

تلاوت آیات 9 تا 14 سوره اسرا و سوره قدر توسط محمد حسین سعیدیان

مشاهده
img18

تلاوت آیات 29 تا 35 سوره فاطر و سوره نصر

تلاوت آیات 29 تا 35 سوره فاطر و سوره نصر توسط محمد حسین سعیدیان

مشاهده
img18

تلاوت آیات 183 تا 186 سوره بقره و آیات 11 تا 22 سوره بروج

تلاوت آیات 183 تا 186 سوره بقره و آیات 11 تا 22 سوره بروج توسط محمد حسین سعیدیان

مشاهده
img18

تلاوت آیه 54 سوره مائده و آیات 1 تا 5 سوره فجر

تلاوت آیه 54 سوره مائده و آیات 1 تا 5 سوره فجر توسط محمد حسین سعیدیان

مشاهده
img18

تلاوت آیات 101 تا 108 سوره انبیا و سوره عصر

تلاوت آیات 101 تا 108 سوره انبیا و سوره عصر توسط محمد حسین سعیدیان

مشاهده
img18

تلاوت محمد حسین سعیدیان آیات 111 تا 112 سوره توبه

تلاوت محمد حسین سعیدیان آیات 111 تا 112 سوره توبه محفل انس با قرآن و شهدا 9 دی ماه - سالگرد شهادت سردار سلیمانی

مشاهده
بیشتر
2024-06-17 00:18:20--- 6/17/2024 12:18:20 AM