متولی عبدالعال

آن زمان كه او تعليم و آموزش علوم و فنون اين كتاب مقدس را آغاز كرد، كودكى بيش نبود. شايد در آن ايام بر ذهن احدى خطور نمى كرد كه روزى اين كودك بتواند تلاوت هايى چنين زيبا اجرا كند. هنوز هفت سال بيشتر نداشت كه سه جز از اين كلام مقدس را حفظ بود و اين خود پيشرفتى عظيم در اين راستا بود

img18

تلاوت آیات 21 تا 33 سوره احزاب

تلاوت آیات 21 تا 33 سوره احزاب توسط سید متولی عبدالعال

مشاهده
img18

تلاوت آیات 269 تا آخر سوره بقره

تلاوت آیات 269 تا آخر سوره بقره توسط متولی عبدالعال

مشاهده
img18

تلاوت سوره نمل آیات 86 تا 93 و سوره عصر

تلاوت سوره نمل آیات 86 تا 93 و سوره عصر توسط سید متولی عبدالعال

مشاهده
img18

سید متولی عبدالعال- سوره مبارکه بقره-قریش-کوثر

21 فروردین 1400

مشاهده
img18

سید متولی عبدالعال- سوره مبارکه ابراهیم

14 فروردین 1400

مشاهده
img18

سید متوالی عبدالعال - سوره مبارکه حشر

9 فروردین 1400

مشاهده
img18

سید متوالی عبدالعال- سوره مبارکه ابراهیم

30 اسفند 99

مشاهده
img18

سید متوالی عبدالعال - سوره مبارکه آل عمران

10 اسفند 99

مشاهده
بیشتر
2024-06-17 02:12:51--- 6/17/2024 2:12:51 AM