متولی عبدالعال

آن زمان كه او تعليم و آموزش علوم و فنون اين كتاب مقدس را آغاز كرد، كودكى بيش نبود. شايد در آن ايام بر ذهن احدى خطور نمى كرد كه روزى اين كودك بتواند تلاوت هايى چنين زيبا اجرا كند. هنوز هفت سال بيشتر نداشت كه سه جز از اين كلام مقدس را حفظ بود و اين خود پيشرفتى عظيم در اين راستا بود

img18

سید متولی عبدالعال- سوره مبارکه بقره-قریش-کوثر

21 فروردین 1400

مشاهده
img18

سید متولی عبدالعال- سوره مبارکه ابراهیم

14 فروردین 1400

مشاهده
img18

سید متوالی عبدالعال - سوره مبارکه حشر

9 فروردین 1400

مشاهده
img18

سید متوالی عبدالعال- سوره مبارکه ابراهیم

30 اسفند 99

مشاهده
img18

سید متوالی عبدالعال - سوره مبارکه آل عمران

10 اسفند 99

مشاهده
img18

سید متوالی عبدالعال - سوره مبارکه طه

1 اسفند 99

مشاهده
img18

شعبان عبدالعزیز صیاد - سوره مبارکه عنکبوت

9 بهمن 99

مشاهده
img18

سید متولی عبدالعال - سوره مبارکه احزاب

7 بهمن 99

مشاهده
بیشتر
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000