رحیم خاکی

img18

تلاوت آیات 74 تا 79 سوره انفال

تلاوت آیات 74 تا 79 سوره انفال توسط رحیم خاکی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 1 تا 11 سوره حدید

تلاوت آیات 1 تا 11 سوره حدید توسط رحیم خاکی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 184 تا 200 سوره آل عمران

تلاوت آیات 184 تا 200 سوره آل عمران توسط رحیم خاکی در کشور ترکیه

مشاهده
img18

تلاوت آیات 1 الی 40 سوره قیامه

تلاوت آیات 1 الی 40 سوره قیامه توسط رحیم خاکی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 1 الی 19 سوره اعلی

تلاوت آیات 1 الی 19 سوره اعلی توسط رحیم خاکی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 58 الی 77 از سوره فرقان

تلاوت آیات 58 الی 77 از سوره فرقان توسط رحیم خاکی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 1 الی 7 از سوره فتح

تلاوت آیات 1 الی 7 از سوره فتح توسط رحیم خاکی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 58 الی 59 از سوره نسا

تلاوت آیات 58 الی 59 از سوره نسا توسط رحیم خاکی

مشاهده
بیشتر
2023-12-04 16:41:08