حسن رضائیان

img18

تلاوت آیاتی از سوره بقره

تلاوت آیاتی از سوره بقره توسط حسن رضائیان

مشاهده
img18

تلاوت آیات 101 الی 112 از سوره انبیاء

تلاوت آیات 101 الی 112 از سوره انبیاء توسط حسن رضائیان

مشاهده
img18

تلاوت آیات 1 الی 26 از سوره واقعه

تلاوت آیات 1 الی 26 از سوره واقعه توسط حسن رضائیان

مشاهده
img18

تلاوت آیات 101 الی 112 سوره انبیاء

تلاوت آیات 101 الی 112 سوره انبیاء توسط حسن رضائیان

مشاهده
img18

تلاوت آیات 27 الی 29 سوره فتح و حاقه 1 الی 24

تلاوت آیات 27 الی 29 سوره فتح و حاقه 1 الی 24 توسط حسن رضائیان

مشاهده
img18

تلاوت آیات 38 الی 48 از سوره احزاب و نبا 31 الی 40

تلاوت آیات 38 الی 48 از سوره احزاب و نبا 31 الی 40 توسط حسن رضائیان

مشاهده
img18

تلاوت آیات 159 الی 165 سوره انعام

تلاوت آیات 159 الی 165 سوره انعام توسط حسن رضائیان

مشاهده
img18

تلاوت آیاتی سوره زمر

تلاوت آیاتی سوره زمر توسط حسن رضائیان

مشاهده
بیشتر
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000

نظرسنجی