جواد فروغی

img18

تلاوت آیات 171 الی 182 سوره صافات

تلاوت آیات 171 الی 182 سوره صافات توسط جواد فروغی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 69 الی 73 از سوره زمر

تلاوت آیات 69 الی 73 از سوره زمر توسط محمدجواد فروغی

مشاهده
img18

تلاوت آیاتی از سوره انفطار

تلاوت آیاتی از سوره انفطار توسط جواد فروغی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 1 الی 12 از سوره انفطار

تلاوت آیات 1 الی 12 از سوره انفطار توسط جواد فروغی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 1 تا 8 سوره علق و تین

تلاوت آیات 1 تا 8 سوره علق و آیات 1 تا 8 سوره تین وسط جواد فروغی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 171 تا 182 سوره صافات

تلاوت آیات 171 تا 182 سوره صافات توسط جواد فروغی

مشاهده
بیشتر
2023-12-04 15:37:06