امین پویا

img18

تلاوت آیات 1 الی 10 از سوره مزمل

تلاوت آیات 1 الی 10 از سوره مزمل توسط امین پویا

مشاهده
img18

تلاوت آیات 127 الی 129 از سوره بقره

تلاوت آیات 127 الی 129 از سوره بقره توسط امین پویا

مشاهده
img18

تلاوت آیاتی از سوره آل عمران

تلاوت آیاتی از سوره آل عمران توسط امین پویا

مشاهده
img18

تلاوت آیاتی از سوره انعام

تلاوت آیاتی از سوره انعام توسط امین پویا

مشاهده
img18

تلاوت آیاتی از سوره توبه

تلاوت آیاتی از سوره توبه توسط امین پویا

مشاهده
بیشتر
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000

نظرسنجی