حبیب صداقت

img18

تلاوت آیات 11 تا 25 سوره روم

تلاوت آیات 11 تا 25 سوره روم توسط حبیب صداقت در مسجد حجتیه رسالت

مشاهده
img18

تلاوت آیات 38 تا 48 سوره احزاب و سوره نصر

تلاوت آیات 38 تا 48 سوره احزاب و سوره نصر توسط حبیب صداقت در مسجد النبی تهرانسر

مشاهده
img18

تلاوت آیات 96 تا آخر سوره مریم و آیات 1 تا 23 سوره طه

تلاوت آیات 96 تا آخر سوره مریم و آیات 1 تا 23 سوره طه توسط حبیب صداقت

مشاهده
img18

تلاوت آیات 46 تا 49 سوره کهف و آیات 18 تا 24 حاقه

تلاوت آیات 46 تا 49 سوره کهف و آیات 18 تا 24 حاقه توسط حبیب صداقت

مشاهده
img18

تلاوت آیات 30 تا 36 سوره فصلت و سوره اخلاص

تلاوت آیات 30 تا 36 سوره فصلت و سوره اخلاص توسط حبیب صداقت

مشاهده
img18

تلاوت آیات 15 تا 46 سوره نازعات

تلاوت آیات 15 تا 46 سوره نازعات توسط حبیب صداقت در پایگاه بسیج مسجد چهارده معصوم(ع)

مشاهده
img18

تلاوت آیات 1 تا 10 از سوره انفال

تلاوت آیات 1 تا 10 از سوره انفال توسط حبیب صداقت

مشاهده
بیشتر
2023-12-04 16:53:33