حمیدرضا احمدی وفا

img18

تلاوت سوره مریم آیات 16 تا 36

تلاوت سوره مریم آیات 16 تا 36 توسط حمیدرضا احمدی وفا

مشاهده
img18

تلاوت آیات 284 تا آخر سوره بقره و سوره نصر

تلاوت آیات 284 تا آخر سوره بقره و سوره نصر توسط حبیب صداقت

مشاهده
img18

تلاوت آیات 56 تا 76 سوره فرقان

تلاوت آیات 56 تا 76 سوره فرقان توسط حمیدرضا احمدی وفا

مشاهده
img18

تلاوت آیات 1 تا 10 سوره فاطر

تلاوت آیات 1 تا 10 سوره فاطر توسط حمیدرضا احمدی وفا در مصلای بزرگ حرم حضرت عبدالعظیم حسنی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 38 تا 48 سوره احزاب و کوثر

تلاوت آیات 38 تا 48 سوره احزاب و کوثر توسط حمیدرضا احمدی وفا در مسجد مسلم بن عقیل نظام آباد

مشاهده
img18

تلاوت آیات 39 تا 46 سوره فصلت

تلاوت آیات 39 تا 46 سوره فصلت توسط حمیدرضا احمدی وفا در آستان مقدس امام زادگانم پنج تن لویزان

مشاهده
img18

تلاوت آیاتی از سوره اسرا، کهف ، انشراح، تین و عصر

تلاوت آیات 105 تا 111 سوره اسرا، آیات 1 تا 3 سوره کهف، سوره انشراح، سوره عصر و سوره تین در حرم مطهر امام خمینی(ره) توسط حمیدرضا احمدی وفا

مشاهده
img18

تلاوت آیات 23 تا 31 سوره انسان، آیات 31 تا 39 نباء و بینه

تلاوت آیات 23 تا 31 سوره انسان، آیات 31 تا 39 سوره نباء و آیات 7 تا 8 سوره بینه توسط حمیدرضا احمدی وفا

مشاهده
بیشتر
2023-12-04 17:03:13