محمود لطفی نیا

img18

تلاوت آیات 1 تا 36 از سوره طه و اخلاص

تلاوت آیات 1 تا 36 از سوره طه و اخلاص توسط محمود لطفی نیا

مشاهده
img18

تلاوت آیه 69 از سوره عنکبوت

تلاوت آیه 69 از سوره عنکبوت توسط محمود لطفی نیا

مشاهده
img18

تلاوت آیات 1 تا 19 از سوره مزمل

تلاوت آیات 1 تا 19 از سوره مزمل توسط محمود لطفی نیا

مشاهده
بیشتر
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000