حدیث روز
حضرت محمد (ص): یک نماز جماعت بهتر از چهل سال نماز فرادا در خانه است

محمود لطفی نیا

آرشیو

img18

تلاوت آیات 1 تا 36 از سوره طه و اخلاص

تلاوت آیات 1 تا 36 از سوره طه و اخلاص توسط محمود لطفی نیا

مشاهده
img18

تلاوت آیه 69 از سوره عنکبوت

تلاوت آیه 69 از سوره عنکبوت توسط محمود لطفی نیا

مشاهده
img18

تلاوت آیات 1 تا 19 از سوره مزمل

تلاوت آیات 1 تا 19 از سوره مزمل توسط محمود لطفی نیا

مشاهده
بیشتر