سعید پرویزی

img18

تلاوت آیات 27 الی 29 سوره فتح

تلاوت آیات 27 الی 29 سوره فتح توسط سعید پرویزی

مشاهده
img18

تلاوت آیاتی از سوره یونس

تلاوت آیاتی از سوره یونس توسط سعید پرویزی

مشاهده
بیشتر
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000

نظرسنجی