سید مهدی تاج زاده

img18

تلاوت سوره انبیاء

تلاوت سوره انبیاء توسط سیدمهدی تاج زاده

مشاهده
img18

تلاوت آیات 32 الی 56 سوره مدثر

تلاوت آیات 32 الی 56 سوره مدثر توسط مهدی تاج زاده

مشاهده
img18

تلاوت آیات 33 الی 34 سوره لقمان

تلاوت آیات 33 الی 34 سوره لقمان توسط مهدی تاج زاده

مشاهده
img18

تلاوت آیات 41 الی 45 سوره عنکبوت

تلاوت آیات 41 الی 45 سوره عنکبوت توسط مهدی تاج زاده

مشاهده
img18

تلاوت آیات 38 الی 45 سوره ق

تلاوت آیات 38 الی 45 سوره ق توسط مهدی تاج زاده

مشاهده
img18

تلاوت آیات 77 الی 84 از سوره اسرا

تلاوت آیات 77 الی 84 از سوره اسرا توسط مهدی تاج زاده

مشاهده
img18

تلاوت آیات 6 الی 10 از سوره حجرات

تلاوت آیات 6 الی 10 از سوره حجرات توسط مهدی تاج زاده

مشاهده
img18

تلاوت آیات 1 الی 19 از سوره مزمل

تلاوت آیات 1 الی 19 از سوره مزمل توسط سید مهدی تاج زاده

مشاهده
بیشتر
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000

نظرسنجی