حدیث روز
حضرت محمد (ص): یک نماز جماعت بهتر از چهل سال نماز فرادا در خانه است

سید مهدی تاج زاده

آرشیو

img18

تلاوت آیات 27 تا 29 سوره فتح

تلاوت آیات 27 تا 29 سوره فتح توسط سید مهدی تاج زاده

مشاهده
img18

تلاوت آیات 1 تا 19 سوره مزمل و سوره قدر و کوثر

تلاوت آیات 1 تا 19 سوره مزمل و سوره قدر و کوثر توسط سید مهدی تاج زاده

مشاهده
img18

تلاوت آیات 101 تا 107 سوره انبیاء و سوره تین

تلاوت آیات 101 تا 107 سوره انبیاء و سوره تین توسط سیدمهدی تاج زاده

مشاهده
img18

تلاوت آیات 32 الی 56 سوره مدثر

تلاوت آیات 32 الی 56 سوره مدثر توسط مهدی تاج زاده

مشاهده
img18

تلاوت آیات 33 الی 34 سوره لقمان

تلاوت آیات 33 الی 34 سوره لقمان توسط مهدی تاج زاده

مشاهده
img18

تلاوت آیات 41 الی 45 سوره عنکبوت

تلاوت آیات 41 الی 45 سوره عنکبوت توسط مهدی تاج زاده

مشاهده
img18

تلاوت آیات 38 الی 45 سوره ق

تلاوت آیات 38 الی 45 سوره ق توسط مهدی تاج زاده

مشاهده
img18

تلاوت آیات 77 الی 84 از سوره اسرا

تلاوت آیات 77 الی 84 از سوره اسرا توسط مهدی تاج زاده

مشاهده
بیشتر