مجتبی پرویزی

img18

تلاوت آیات 73 تا آخر سوره حج

تلاوت آیات 73 تا آخر سوره حج توسط مجتبی پرویزی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 105تا 111 سوره اسرا و سوره اعلی

تلاوت آیات 105تا 111 سوره اسرا و سوره اعلی توسط مجتبی پرویزی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 98 تا 110 از سوره طه

تلاوت آیات 98 تا 110 از سوره طه توسط مجتبی پرویزی

مشاهده
بیشتر
2023-12-04 17:46:40