مسعود نیکدستی

img18

تلاوت آیات 61 تا 67 از سوره فرقان

تلاوت آیات 61 تا 67 از سوره فرقان توسط مسعود نیکدستی

مشاهده
img18

تلاوت آیاتی از سوره های تین وعلق

تلاوت آیاتی از سوره های تین وعلق توسط مسعود نیکدستی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 1 الی 5 از سوره اسرا

تلاوت آیات 1 الی 5 از سوره اسرا توسط مسعود نیکدستی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 35 تا 37 از سوره نور

تلاوت آیات 35 تا 37 از سوره نور توسط مسعود نیکدستی

مشاهده
بیشتر
2023-12-04 17:13:42