مسعود نیکدستی

img18

تلاوت آیاتی از سوره فرقان

تلاوت آیاتی از سوره فرقان توسط مسعود نیکدستی

مشاهده
img18

تلاوت آیاتی از سوره های تین وعلق

تلاوت آیاتی از سوره های تین وعلق توسط مسعود نیکدستی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 1 الی 5 از سوره اسرا

تلاوت آیات 1 الی 5 از سوره اسرا توسط مسعود نیکدستی

مشاهده
img18

تلاوت آیاتی از سوره نور

تلاوت آیاتی از سوره نور توسط مسعود نیکدستی

مشاهده
بیشتر
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000

نظرسنجی