محمد قاسمی

img18

تلاوت آیاتی از سوره غاشیه

تلاوت آیاتی از سوره غاشیه توسط محمد قاسمی

مشاهده
img18

تلاوت آیاتی از سوره انفال

تلاوت آیاتی از سوره انفال توسط محمد قاسمی

مشاهده
img18

تلاوت آیاتی از سوره نبا

تلاوت آیاتی از سوره نبا توسط محمد قاسمی

مشاهده
بیشتر
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000

نظرسنجی