محمد قاسمی

img18

تلاوت آیات 1 تا 26 از سوره غاشیه

تلاوت آیات 1 تا 26 از سوره غاشیه توسط محمد قاسمی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 60 تا 63 از سوره انفال

تلاوت آیات 60 تا 63 از سوره انفال توسط محمد قاسمی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 31 تا 39 از سوره نبا

تلاوت آیات 31 تا 39 از سوره نبا توسط محمد قاسمی

مشاهده
بیشتر
2024-05-25 18:46:05