سید جواد حسینی

img18

تلاوت آیات 1 تا 10 سوره فاطر و سوره نصر

تلاوت آیات 1 تا 10 سوره فاطر و سوره نصر توسط سید جواد حسینی محفل انس با قرآن کریم در شهر خواف 1400/2/30

مشاهده
img18

تلاوت آیات 94 تا 100 سوره انعام، سوره ضحی و کوثر

تلاوت آیات 94 تا 100 سوره انعام، سوره ضحی و کوثر توسط سید محمدجواد حسینی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 14 تا 36 سوره مریم و کوثر

تلاوت آیات 14 تا 36 سوره مریم و کوثر توسط سید جواد حسینی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 53 تا 67 سوره فرقان

تلاوت آیات 53 تا 67 سوره فرقان توسط سید جواد حسینی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 101 تا آخر سوره انبیا، بلد و آیات 1 تا 5 سوره ضحی

تلاوت آیات 101 تا آخر سوره انبیا، بلد و آیات 1 تا 5 سوره ضحی توسط سید جواد حسینی در مسابقات بنگلادش سال 97

مشاهده
img18

تلاوت آیات 31 تا 40 سوره نبا و آیات 26 تا 27 سوره نازعات

تلاوت آیات 31 تا 40 سوره نبا و آیات 26 تا 27 سوره نازعات توسط سید جواد حسینی در دانشگاه تبریز

مشاهده
img18

تلاوت آیات 18 تا 24 سوره حشر و سوره حمد

تلاوت آیات 18 تا 24 سوره حشر و سوره حمد توسط سید جواد حسینی در مسجد سالار شهیدان تبریز

مشاهده
img18

تلاوت آیات 152 تا 158 سوره بقره و آیات 1 تا 3 نصر

تلاوت آیات 152 تا 158 سوره بقره و آیات 1 تا 3 نصر توسط سید جواد حسینی در امامزاده سید ابراهیم تبریز

مشاهده
بیشتر
2023-12-02 19:39:56