عبدالوحید جعفرزاده

img18

تلاوت آیات 36 الی 43 از سوره قصص

تلاوت آیات 36 الی 43 از سوره قصص توسط عبدالوحید جعفرزاده

مشاهده
img18

تلاوت آیات 36 الی 50 از سوره مومنون

تلاوت آیات 36 الی 50 از سوره مومنون توسط عبدالوحید جعفرزاده

مشاهده
img18

تلاوت آیات 38 الی 46 از سوره حج

تلاوت آیات 38 الی 46 از سوره حج توسط عبدالوحید جعفرزاده

مشاهده
بیشتر
2023-12-02 18:48:37