صادق مسلمی

img18

تلاوت آیات 38 تا 48 سوره احزاب و سوره کوثر

تلاوت آیات 38 تا 48 سوره احزاب و سوره کوثر توسط صادق مسلمی در جشنواره تلاوت های مجلسی در حسینیه صاحب الزمانی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 52 و 53 سوره شوری و آیات 1 تا 7 سوره اعلی

تلاوت آیات 52 و 53 سوره شوری و آیات 1 تا 7 سوره اعلی توسط صادق مسلمی در محفل انس با قرآن کریم حسینیه صاحب الزمانی تهران

مشاهده
img18

تلاوت آیات 1 تا 7 از سوره اعلی

تلاوت آیات 1 تا 7 از سوره اعلی توسط صادق مسلمی

مشاهده
بیشتر
2024-06-22 12:56:02--- 6/22/2024 12:56:02 PM