حسن دانش

img18

تلاوت آیات 101 تا 108 سوره انبیا

تلاوت آیات 101 تا 108 سوره انبیا توسط استاد حسن دانش

مشاهده
img18

تلاوت آیات 102 تا 104 آل عمران و آیات 27 تا 30 فجر

تلاوت آیات 102 تا 104 سوره آل عمران و آیات 27 تا 30 سوره فجر توسط حسن دانش

مشاهده
بیشتر
2023-12-03 19:46:48