محمود عبدالحکم

img18

تلاوت سوره تین و آیات 1 تا 8 سوره علق

تلاوت سوره تین و آیات 1 تا 8 سوره علق توسط استاد محمود عبدالحکم

مشاهده
img18

تلاوت آیات 1 الی 29 از سوره مومنون

تلاوت آیات 1 الی 29 از سوره مومنون توسط محمود عبدالحکم

مشاهده
img18

تلاوت آیاتی 7 الی 13 از سوره ممتحنه

تلاوت آیاتی 7 الی 13 از سوره ممتحنه توسط محمود عبدالحکم

مشاهده
بیشتر
2023-12-01 05:55:33