سید محمد کرمانی

img18

تلاوت آیات 100 تا 107 سوره انعام و سوره کوثر

تلاوت آیات 100 تا 107 سوره انعام و سوره کوثر توسط سید محمد کرمانی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 16 تا 36 سوره مریم

تلاوت آیات 16 تا 36 سوره مریم توسط سید محمد کرمانی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 16 تا 30 سوره مریم

تلاوت آیات 16 تا 30 سوره مریم توسط سید محمد کرمانی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 73 تا 75 سوره زمر و آیات 1 تا 3 سوره غافر

تلاوت آیات 73 تا 75 سوره زمر و آیات 1 تا 3 سوره غافر توسط سید محمد کرمانی - نجف صحن حضرت فاطمه زهرا(س) - 96/8/13

مشاهده
img18

تلاوت آیات 31 الی 40 سوره نبا

تلاوت آیات 31 الی 40 سوره نبا سید محمد کرمانی

مشاهده
بیشتر
2023-12-04 16:32:17