هاشم روغنی

img18

تلاوت آیات 9 تا 15 سوره اسرا

تلاوت آیات 9 تا 15 سوره اسرا توسط هاشم روغنی در محل حسینیه امام خمینی(ره) - 93/3/13

مشاهده
img18

تلاوت آیات 23 الی 28 سوره قصص

تلاوت آیات 23 الی 28 سوره قصص توسط هاشم روغنی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 71 الی 76 سوره نساء

تلاوت آیات 71 الی 76 سوره نساء توسط هاشم روغنی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 21 الی 25 سوره بقره

تلاوت آیات 21 الی 25 سوره بقره توسط هاشم روغنی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 95 الی 99 سوره نساء

تلاوت آیات 95 الی 99 سوره نساء توسط هاشم روغنی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 156 الی 163 سوره آل عمران

تلاوت آیات 156 الی 163 سوره آل عمران توسط هاشم روغنی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 1 الی آخر سوره شمس

تلاوت آیات 1 الی آخر سوره شمس توسط هاشم روغنی

مشاهده
بیشتر
2023-12-04 17:50:09