وحید مجتهدزاده

img18

تلاوت آیات 7 تا 15 سوره محمد

تلاوت آیات 7 تا 15 سوره محمد توسط وحید مجتهدزاده

مشاهده
img18

تلاوت آیات 107 الی 110 سوره کهف و مریم 1 الی 11

تلاوت آیات 107 الی 110 سوره کهف و مریم 1 الی 11 توسط وحید مجتهدزاده

مشاهده
بیشتر
2023-12-04 16:48:29