با یاد شهدا حال مخاطبانم را «خوب» می‌کنم

معرفی کتاب در این برنامه ها با برنامه های کتابی، فرق دارد و من برای هر چه جذاب تر شدن این بخش، باید یا روح کلی کتاب، ارتباط بگیرم و بخش های بسیار جذاب آن را گزینش کرده و ارائه کنم.
سه شنبه 22 خرداد 1397 ادامه...
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000

نظرسنجی