خوش بخت 25 مهر 1400

با حضور خانم دکتر عبدالباقی و دکتر حسن اکبری و دکتر پورعباسی متخصص علوم اعصاب
یک شنبه 25 مهر 1400 ادامه...

خوش بخت 7 مهر 1400

با حضور حجت الاسلام والمسلمین موسوی مطلق و دکتر حسن اکبری و حجت السلام و المسلمین دکتر مهکام
چهارشنبه 7 مهر 1400 ادامه...

خوش بخت 6 مهر 1400

با حضور حجت الاسلام والمسلمین موسوی مطلق و دکتر حسن اکبری و دکتر دوایی روانشناس
سه شنبه 6 مهر 1400 ادامه...
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000