بشارت کودکانه قسمت 12

بشارت کودکانه در راستای طرح ملی حفظ قرآن کریم بشارت۱۴۵۲ و با محوریت حفظ جزء سی برای رده سنی ۷ تا ۱۲ سال همه روزه ساعت ۱۶:۱۰ به روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما می‌رود.
دوشنبه 15 مرداد 1397 ادامه...

بشارت کودکانه قسمت 13

بشارت کودکانه در راستای طرح ملی حفظ قرآن کریم بشارت۱۴۵۲ و با محوریت حفظ جزء سی برای رده سنی ۷ تا ۱۲ سال همه روزه ساعت ۱۶:۱۰ به روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما می‌رود.
سه شنبه 16 مرداد 1397 ادامه...
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000

نظرسنجی