خلاصه برنامه 11 دی - عبدالباسط

در ویدئو زیر خلاصه برنامه 11 دی ماه 97 مسابقه تلویزیونی اسراء با موضوع قرائت تقلیدی از استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد را مشاهده می کنید.
یک شنبه 23 دی 1397 ادامه...
2024-06-19 11:49:02--- 6/19/2024 11:49:02 AM