طرح قرآنی بشارت 1452 - 20 آبان ماه

ویژه برنامه طرح ملی حفظ قرآن کریم بشارت 1452 با محوریت حفظ جزء سی ام قرآن کریم روز یکشنبه 20 آبان ماه به روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما رفت.
شنبه 26 آبان 1397 ادامه...
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000

نظرسنجی