هدی 17 دی ماه 1400

موضوع : آیین حکمرانی و مدیریت از نگاه امیر مومنان حضرت علی (ع) با حضور دکتر حشمت الله قنبری
دوشنبه 20 دی 1400 ادامه...
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000