چکه ای از ماه

در ویدئو زیر کاری جدید از گروه تلاوت و نغمات دینی شبکه قرآن و معارف سیما تحت عنوان «چکه ای از ماه» را با اجرای گروه همخوانی نوجوانان شهید فرجی مشاهده می کنید.
شنبه 24 شهریور 1397 ادامه...
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000

نظرسنجی