با قرآن با حسین

طرح ختم قرآن کریم در ایام اربعین حسینی توسط شبکه قرآن و معارف سیما برگزار می‌شود.
پنج شنبه 31 مرداد 1398 ادامه...
2023-06-05 17:51:11