فراتر از تاریخ

مستند «فراتر از تاریخ» که حکایت کاروان کربلا به مستندات تاریخ را با کارشناسی دکتر محمد حسین رجبی دوانی و دکتر محمد رضا سنگری روایت می کند، از شنبه 14 مهرماه و در ساعت 23:15 به روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما می رود.
شنبه 14 مهر 1397 ادامه...
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000

نظرسنجی