حجت موجه - عدم صلح امام حسین (ع)

در این قسمت دکتر محمدحسین رجبی دوانی به سوال: «چرا امام حسین (ع) همچون امام حسن (ع) صلح نکرد و آیا قیام بر حاکم ظالم همیشه الزامی دارد؟» پاسخ خواهند داد.
چهارشنبه 9 آبان 1397 ادامه...

حجت موجه - تعزیه

در این قسمت دکتر محمدحسین رجبی دوانی به سوال: «آیا برگزاری تعزیه مورد تایید مراجع و علماء می باشد؟» پاسخ خواهند داد.
چهارشنبه 9 آبان 1397 ادامه...

حجت موجه - حضرت قاسم (ع)

در این قسمت دکتر محمدحسین رجبی دوانی به سوال: «آیا عروسی حضرت قاسم (ع) در کربلا سند تاریخی و روایی دارد؟» پاسخ خواهند داد.
چهارشنبه 9 آبان 1397 ادامه...

فراتر از تاریخ

مستند «فراتر از تاریخ» که حکایت کاروان کربلا به مستندات تاریخ را با کارشناسی دکتر محمد حسین رجبی دوانی و دکتر محمد رضا سنگری روایت می کند، از شنبه 14 مهرماه و در ساعت 23:15 به روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما می رود.
شنبه 14 مهر 1397 ادامه...