مستند «لیلة المبیت»

مستند «لیلة المبیت» روایتی متفاوت از شب فداکاری امام علی (ع) با کارشناسی آیت‌الله سیدحسن سعادت مصطفوی می باشد.
سه شنبه 15 آبان 1397 ادامه...
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000