آموزگار قرآن

در ویدئو زیر اثر جدید سرودستان با عنوان «آموزگار قرآن» که در گروه کودک و نوجوان شبکه قرآن و معارف سیما تهیه و تولید شده است تقدیم می گردد.
یک شنبه 27 آبان 1397 ادامه...
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000

نظرسنجی