مستند عقیق - قسمت 4

چهارمین قسمت از «مستند عقیق» با نگاهی به زندگانی استاد حسینعلی شریف به روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما رفت.
شنبه 1 دی 1397 ادامه...

مستند عقیق - قسمت 3

سومین قسمت از «مستند عقیق» با نگاهی به زندگانی استاد عباس سلیمی به روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما رفت.
یک شنبه 25 آذر 1397 ادامه...

مستند عقیق - قسمت 2

دومین قسمت از «مستند عقیق» با نگاهی به زندگانی استاد عباس سلیمی به روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما رفت.
یک شنبه 18 آذر 1397 ادامه...

مستند عقیق - قسمت 1

اولین قسمت از «مستند عقیق» با نگاهی به زندگانی استاد عباس سلیمی به روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما رفت.
شنبه 10 آذر 1397 ادامه...

عقیق

مستندی متفاوت از زندگی اساتید برجسته قرآن ایران
شنبه 10 آذر 1397 ادامه...
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000